Πιστοποιήσεις

Οι εγκαταστάσεις μας είναι πιστοποιημένες κατά iso 22000.

Τα μέλη του συνεταιρισμού είναι πιστοποιημένα βάση των προτύπων agro 2.1 & 2.2 και globalgap.
Όλες μας οι ενέργειες καταγράφονται σε ημερολόγια αγρού όπως ορίζουν τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης που ακολουθούμε.

cert1cert2cert3